Historiek

Van Pater Van Clé turnkring Tongerlo tot GYM Westerlo vzw.

 In 1962 – 1963 werd in Tongerlo, dat bestond uit twee deeldorpen Tongerlo en Oosterwijk, een nieuwe school gebouwd onder impuls van de toenmalig burgemeester Jos Van Kerckhoven. Deze nieuwe gemeenteschool werd ook voorzien van een grote turnzaal met uitgebreide mogelijkheden.
Al gauw besloot men dat deze turnzaal niet alleen ter beschikking mocht staan van de schoolgaande jeugd. Een leerkracht normaalschool had niet de opleiding genoten om oefeningen te geven op de bok of het paard.

Het is op dat moment dat men eraan dacht om een turnkring op te richten. Men is dan onder leiding van Jos Van Kerkhoven, burgemeester van Tongerlo, met enkele mensen bij elkaar gaan zitten. Naast de burgemeester was er ook nog een leerkracht die in het bestuur wou zetelen: Cesar Huysmans. Op Sporta liep er een Norbertijn rond die reeds enkele jaren bedrijvig was met sport voor de jeugd, pater Alberic Van Den Meersche. Ook hij was direct bereid om te helpen. Dr. Alliët werd de vierde persoon van het nieuwe bestuur. Dit vonden zij toch te weinig om een bestuur te vormen. Daarom werd er beroep gedaan op mensen van de naburige gemeente Oevel. Dr. Michiels en ook zijn echtgenote waren dadelijk bereid , alsook de vriend van dokter Michiels , Walter Verwilt. In Westerlo, een andere naburige gemeente , werd de interesse gewekt van Mon Willems, een vroeger lid van de Christoffel turnkring die in 1965 reeds niet meer bestond.Met deze 8 mensen vond de stichtingsvergadering plaats op 28 oktober 1965 in de Grote Gastenkamers van de Norbertijnerabdij in Tongerlo.

Het eerste probleem dat zich stelde was het vinden van een geschikte naam. Hoe men op de naam is gekomen en wie hem het eerst heeft voorgesteld is niet meer duidelijk. Maar unaniem werd de naam: “Pater Van Clé turnkring voor interparochiale Oevel-Tongerlo Centrum- Oosterwijk” goedgekeurd. In de volksmond al snel ‘Pater Van Clé turnkring’ genoemd.

De naam Pater Van Clé is een beetje bizar omdat deze pater reeds overleden was. Doch deze pater is zeer verdienstelijk geweest als ‘sportpater’. Hij was vooral erg begaan met de wielersport en de sport in het algemeen in en rond de abdij. Daarnaast gaf hij ook veel conferenties voor sportlui en trok gans Vlaanderen hiermee rond.
De turnkring is dan van start gegaan met enkele tientallen leden onder begeleiding van enkele ‘gelegenheidsleerkrachten’. Elk jaar groeide het ledenaantal en het sportaanbod.

In de loop van de van de geschiedenis is de samenstelling van het bestuur regelmatig gewijzigd. Ook is de ‘Feitelijke vereniging’  op 24 november 1998 omgevormd tot een Vereniging Zonder Winstoogmerk. De naam veranderde in : Turnkring Pater Van Clé Tongerlo vzw.  In het bestuur en onder de leerkrachten groeide het idee om de statuten en de naam nogmaals aan te passen omdat zij van oordeel waren dat de vlag de lading niet meer dekte. De turnkring bood niet enkel turnen aan maar ook verschillende andere diciplines waaronder :dans, ropeskipping, tumbling, acro,trampoline, badminton. Op 8 oktober 2002 werden de statuten en de naam gewijzigd in : ‘Funsport Van Clé Tongerlo vzw’.

Sinds de oprichting was de turnkring aangesloten bij de Katholieke Turnfederatie. Deze turnbond behoorde met nog andere verbonden onder de ‘Koninklijke Katholieke Antwerpse Turngouw (jongens) of de ‘Koninklijke Katholieke Antwerpse Juffersturngouw’ (meisjes).
Dadelijk werd er ook aangesloten bij de Kempische Turnfederatie. In 2006 – 2007 fuseerden GymFed en KVT tot één grote federatie. Noodgedwongen splitste Funsport Van Clé Tongerlo vzw zijn recreatieve leden van de wedstrijdgroepen. Gym Westerlo werd opgericht en sloot zich aan bij GYMFED, terwijl Funsport Van Clé vzw lid bleef van Sportafederatie. Om de gymnasten uit de buurt van Westerlo de kans te geven deel te nemen aan gymnastiekwedstrijden, was het noodzakelijk om aan te sluiten bij GYMFED. Vandaar dat enkele trainsters en bestuursleden vanuit Funsport Van Clé Tongerlo vzw de gedurfde stap zetten naar het oprichten van een deze nieuwe turnvereniging.

De aansluiting bij deze turnfederatie maakte het mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden. Met wisselend succes wordt er door onze leden aan deelgenomen. Niet zelden bestijgen wij ereplaatsen op het podium.
Al snel bleek dat we dubbel werk leverden met hetzelfde doel, met minder mensen. Daarom werd er met beide besturen beslist om terug te keren naar de werking met één turnkring. Voorbereidende vergaderingen vonden plaats tijdens het seizoen 2010-2011. In september 2011 werd er gestart onder de nieuwe naam GYM WESTERLO vzw. Sinds 1 januari 2012 werd de fusie definitief.