G-sport

WAT?

We bieden gymnastiek en ropskipping aan voor kinderen en jongere met een verstandelijke beperking.

Gymnastiek Voor kinderen tussen 5 jaar en 14 jaar. Grenzen leren verleggen al klimmend, rollend en spelen.

Ropeskipping Voor kinderen en jongeren van 5 jaar tot 21 jaar. Spelenderwijs kennis maken met rope skipping. Niet alleen het springen, maar ook motorische en ritmische aspecten komen aan bod.

Waar?

Sportzaal MPI (Eindhoutseweg 25, Geel)

Wanneer?

Gymnastiek woensdag 15u15 tot 16u of 16u15 tot 17u

Ropeskipping zaterdag van 10u30 tot 11u15 of 11u30 tot 12u15

Hoofdtrainers

Gymnastiek: Stefanie Boonenstefanie-boonen@hotmail.com

Ropeskipping: Fee Bourgeois – fee.bourgeois@hotmail.com