EXTRA PROEFLESSEN GROEPEN DIE NIET VOLZET ZIJN

Een aantal groepen zijn nog nie volzet. Hier is er de mogelijkheid om nog 2 proeflessen te volgen.
Inschrijven wordt gedaan tijdens 2de proefles. (gepast cash geld + ingevuld inschrijfformulier in enveloppe afgeven aan trainer/ster)

GROEPEN DIE NOG NIET VOLZET ZIJN:
-RS recrea woensdag en/of vrijdag
-RS tieners en volwassenen
-kleuters woensdag 1ste en 2de kleuterklas
-turnen +18
-recrea toestelturnen jongens
-recrea toestelturnen meisjes 3-4de leerjaar