Huisregels voor ouders

1.   De ouders worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de reglementen van de club.

2.   Bij vragen, suggesties of opmerkingen richten de ouders zich tot de betrokken leerkracht of tot het bestuur.

3.   Ouders worden verzocht hun kinderen in de zaal te brengen voor de start van de lessen. Zij dienen zich er van te gewissen dat de les plaatsvindt en de leerkracht aanwezig is.

4.   Ouders worden verzocht de zaal te verlaten bij aanvang van de les en worden terug verwacht, maximum 15 minuten voor het einde van de les. Op aanvraag en met een geldige motivatie kan uitzonderlijk een les bijgewoond worden door de ouders.

5.   De ouders worden geacht hun kinderen af te halen in de sportzaal waar de les heeft plaatsgehad – niet wachten op de parking: dit in het kader van de veiligheid en de mogelijkheid dat de leerkrachten mededelingen kunnen doen aan de ouders. (Dit geldt uiteraard niet voor oudere leden die zelfstandig naar de les komen)

Geef een reactie