Huisregels voor gymnasten

Uurregeling / stiptheid:

1. De deelnemers worden geacht om tijdig aanwezig te zijn op de locatie waar de les zal doorgaan, indien mogelijk 10 minuten voor aanvang van de les).
2. Het is belangrijk dat de sportverantwoordelijken en lesgevers in het bezit zijn van een telefoonnummer waarnaar in geval van nood kan gebeld worden (ouders, familie, …)
3. De les wordt niet verlaten zonder toestemming van de lesgever (bvb. om naar het toilet te gaan).
4. De gymnast engageert zich ertoe bij de inschrijvingen zich te allen tijde met volle overgave in te zetten tijdens de lessen.
5. Tijdens de pauze is er gelegenheid om te drinken en naar het toilet te gaan. Drank wordt alleen genuttigd in de kleedkamer, niet in de sporthal/sportlokaal.
6. Gymnasten van de selectiegroepen worden geacht aanwezig te zijn op elke training. Elke afwezigheid dient gemeld en verantwoord te worden aan de lesgever.

Gebruik materialen:
7.
De gymnasten nemen hun verantwoordelijkheid bij het plaatsen en gebruiken van de materialen met het oog op de veiligheid.
8. Toestellen worden enkel gebruikt onder toezicht of met toestemming van de lesgever.

Kledij:
9.
De gymnasten volgen de lessen in de voorgeschreven kledij (turnoutfit rekeninghoudend met de discipline)

Sancties:
10.
Gymnasten die de lessen verstoren en/of zich niet houden aan de regels zullen een verwittiging krijgen.
11. Herhaaldelijk ongepast of ongewenst gedrag kan schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben. Deze straf wordt dan bepaald door de lesgever in samenspraak met een bestuurslid.

Geef een reactie