Onze Club

Onze missie :

Gym Westerlo heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden te bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van diverse sportdisciplines waarvan in het bijzonder gymnastiek en dit voor alle leeftijden, zowel op recreatief als competitief vlak binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader.

 

 

Visietekst :

Wat willen we realiseren ?

 • Bijdragen tot de ontwikkeling van motorische basiseigenschappen.
 • Optimale omstandigheden creëren waarbij een zo ruim mogelijk publiek, jong en minderjong, vaardig en minder vaardig uit de regio kan komen sporten.
 • Meegeven van belangrijke sport- en levensspecifieke eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, fair play, zelfvertrouwen, samenhorigheid en plezierbeleving.
 • Profileren als een kwaliteitsvolle club, in al zijn facetten.

Hoe gaan we dit realiseren ?

 • Aanbieden van een sportaanbod dat :
  • Georiënteerd is naar gymnastiek (specifiek).
  • Gevarieerd is (verschillende disciplines).
  • Evenwicht zoekt tussen recreatie en competitie.
 • Deelnemen aan wedstrijden op verschillende niveaus.
 • Aandacht voor :
  • Extra-sportieve en socio-sportieve activiteiten.
  • Structurele omkadering.
 • Bewerkstelligen en verkrijgen van het ‘IK GYM label’.

Wat is onze bestaansreden ?

 • Sporten is gezond.
 • Gymnastiek is een ‘complete’ sport.
 • Sport aanbieden op een hoog niveau, ook aan minder getalenteerden !!
 • Betaalbaar en sociaal engagement creëren.
 • Sporten is gewoon ‘plezant’.

Geef een reactie