KLEUTERS WOENSDAG

De lessen voor het 1ste en 2de kleuterklasje worden samengevoegd naar 1 groep.
15u – 16u: 1ste en 2de kleuterklas
16u – 17u: 3de kleuterklas