Corona

Beste ouders, leden,…

Wij willen jullie graag laten weten dat we de situatie van kortbij opvolgen zodat we onze leden/trainers niet in gevaar brengen.

Onze hoofdtrainers staan in contact met de leden van hun (wedstrijd)groep. Op deze manier proberen wij de situatie per groep goed op te volgen en proberen wij het risico van elke groep afzonderlijk voortdurend zo goed mogelijk in te schatten. Wanneer er een beslissing valt om de trainingen voorlopig niet meer te laten doorgaan, verneemt u dit via de hoofdleerkracht.

 

Het bestuur Gym Westerlo